Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
56th Meijin-sen - Game 7
17 1998 - 18 1998
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji