Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
56th Meijin-sen - Game 6
8 1998 - 9 1998
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu