Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
56th Meijin-sen - Game 5
28 1998 - 29 1998
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji