Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
56th Meijin-sen - Game 3
7 1998 - 8 1998
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji