Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
56th Meijin-sen - Game 1
9 1998 - 10 1998
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji