Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
55th Osho-sen - Game 5
22 2006 - 23 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu