Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
55th Osho-sen - Game 3
26 2006 - 27 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu