Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
55th Osho-sen - Game 1
12 2006 - 13 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu