Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
55th Meijin-sen - Game 6
10 1997 - 11 1997
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu