Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
55th Meijin-sen - Game 5
29 1997 - 30 1997
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji