Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
55th Meijin-sen - Game 4
19 1997 - 20 1997
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu