Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
55th Meijin-sen - Game 3
7 1997 - 8 1997
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji