Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
55th Meijin-sen - Game 1
10 1997 - 11 1997
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji