Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
54th Oza-sen - Game 2
16 2006 - 16 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu