Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
54th Oza-sen - Game 1
7 2006 - 7 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu