Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
53rd Oza-sen - Replay Game 1
1 2005 - 1 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu