Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
53rd Osho-sen - Game 6
15 2004 - 16 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki