Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
53rd Osho-sen - Game 5
8 2004 - 9 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu