Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
53rd Osho-sen - Game 3
18 2004 - 19 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu