Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
53rd Osho-sen - Game 2
29 2004 - 30 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu