Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
53rd Osho-sen - Game 1
14 2004 - 15 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki