Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
52nd Osho-sen - Game 4
12 2003 - 13 2003
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu