Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
52nd Osho-sen - Game 2
23 2003 - 24 2003
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu