Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
51st Osho-sen - Game 5
4 2002 - 5 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu