Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
51st Osho-sen - Game 3
12 2002 - 13 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu