Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
51st Osho-sen - Game 1
16 2002 - 17 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu