Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
50th Oza-sen - Game 3
9 2002 - 9 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu