Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
50th Oza-sen - Game 2
1 2002 - 1 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu