Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
50th Osho-sen - Game 5
19 2001 - 20 2001
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji