Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
50th Osho-sen - Game 4
8 2001 - 9 2001
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu