Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
50th Osho-sen - Game 3
29 2001 - 30 2001
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji