Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
50th Osho-sen - Game 1
9 2001 - 10 2001
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji