Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
49th Osho-sen - Game 4
8 2000 - 9 2000
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu