Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
49th Osho-sen - Game 2
17 2000 - 18 2000
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu