Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
49th Osho-sen - Game 1
8 2000 - 9 2000
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu