Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
48th Oi-sen - Game 7
25 2007 - 26 2007
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi