Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
48th Oi-sen - Game 6
10 2007 - 11 2007
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi