Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
48th Oi-sen - Game 5
29 2007 - 30 2007
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu