Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
48th Oi-sen - Game 4
8 2007 - 9 2007
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi