Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
48th Oi-sen - Game 3
31 2007 - 1 2007
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu