Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
48th Oi-sen - Game 2
24 2007 - 25 2007
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi