Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
48th Oi-sen - Game 1
10 2007 - 11 2007
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu