Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Osho-sen - Game 5
18 1998 - 19 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu