Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
47th Osho-sen - Game 4
9 1998 - 10 1998
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu