Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Osho-sen - Game 3
29 1998 - 30 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu