Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Osho-sen - Game 1
8 1998 - 9 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu