Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Oi-sen - Game 6
12 2006 - 13 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu