Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Oi-sen - Game 4
22 2006 - 23 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu