Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
47th Oi-sen - Game 2
27 2006 - 28 2006
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu