Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
46th Oza-sen - Game 5
23 1998 - 23 1998
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji